GHS

GHS Mærker

(Globally Harmonized System)

EU's nye klassificeringsregler bygger på FN's globale retningslinjer for klassificering og mærkning GHS (Globally Harmonised System).

 

De nye GHS faresymboler er trådt i kraft den 20. januar 2009.

Copyright © All Rights Reserved