Sikkerhedsmærker

Forbud

Brand

Advarsel

Henvisning

Påbud

Søfart

GHS-mærker

(Globally Harmonized System)

Copyright © All Rights Reserved