Produkter

Mærker

Mærker

Hos FLO-CODE® producere vi dokumentationssystemer i form af sikkerhedsmærkninger til arbejdspladsen. Disse sikkerhedsmærker bidrager til sikker arbejdsgange og sikkerhed overfor uheld i forhold til udstyret på arbejdet. Vores mærkninger består af CLP-mærkning og Folie-mærkning.
Vores mærkninger oveholder nationale og internationale standarder. CLP-mærker betegner forordningen af den europæiske lovgivning vedr. klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer. Klassificeringen påviser kemikaliers farlige egenskaber for sundhed og miljø sat den fysiske farer såsom brand- og eksplosionsfare. Vi producere også Folie-mærkninger. Disse Foliemærker kan du se et udpluk af, hvis du trykker ind på billedet. Hvis du har spørgsmål til vores mærkninger eller ønsker yderlig information, er du mere end velkommen til at kontakte os. 

Du kan se vores mærker herunder: 

FLO-CODE A/S
Alle
CLP-mærkning
Folie-mærker
CLP Mærker

CLP-mærker

(Classification, Labelling and Packaging)

Classification, Labelling and Packaging af Chemicals - EU's nye lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. EU's implementering af GHS.

CLP-forordningens mærkningselementer
Med CLP-forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Hvis et stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal producenten eller importøren forsyne emballagen med en etiket, der oplyser om:

Stoffets eller blandingens betegnelse eller handelsnavn samt yderligere ”produktindikator”

Indhold (vægt eller volumen) - gælder dog kun ved salg til private

Producentens eller importørens navn, firmaadresse og telefonnummer

Mærkning med signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger

Et/flere farepiktogrammer, der angiver den pågældende fare

Fareetiketten skal være på dansk.

Folie mærker

Folie-mærker

Tryk på billedet for at se i fuld størrelse

Få mere at vide
har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte FLO-CODE®, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vores produkter. Vi står klar til at klarlægge dine muligheder for dig.