Produkter

Mærker

Mærker

FLO-CODE A/S
Alle
CLP-mærkning
Folie-mærker
CLP Mærker

CLP-mærker

(Classification, Labelling and Packaging)

Classification, Labelling and Packaging af Chemicals - EU's nye lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. EU's implementering af GHS.

CLP-forordningens mærkningselementer
Med CLP-forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Hvis et stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal producenten eller importøren forsyne emballagen med en etiket, der oplyser om:

Stoffets eller blandingens betegnelse eller handelsnavn samt yderligere ”produktindikator”

Indhold (vægt eller volumen) - gælder dog kun ved salg til private

Producentens eller importørens navn, firmaadresse og telefonnummer

Mærkning med signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger

Et/flere farepiktogrammer, der angiver den pågældende fare

Fareetiketten skal være på dansk.

Folie mærker

Folie-mærker

Tryk på billedet for at se i fuld størrelse

Få mere at vide
har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte FLO-CODE, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vores produkter. Vi står klar til at klarlægge dine muligheder for dig.